✖️ مشکل اصلی همه ی ما در صدایی که داریم پیش از خواندن های نادرست، استفاده غیراصولی از صدا، عدم استفاده از #تکنیک های مختلف صوتی و عدم آشنایی با #فواصل نیم پرده ای و کوچک تر به تصوّرات و پیش زمینه های ذهنی نادرستی برمی گردد که در #ذهن خودمان درباره ی صدایمان تعریف کرده و آن ها را پذیرفته ایم. برای مثال همه ی ما باور کرده ایم که دستیابی به دو و نیم #اکتاو صدای سالم و کامل که بتوانیم به وسیله ی آن یک اجرای کامل و بدون #فالش داشته باشیم جزء محالات و آرزوهای دست نایافتنی است. پذیرفته ایم که تحریرهای زیبا و خواندن های دلنشین همیشه برای دیگران است که رخ می دهد و ما نخواهیم توانست به آن موارد برسیم. پذیرفته ایم که مثلا میزان نفس ما در خواندن بیش از آنچه که زور می زنیم نخواهد شد و بایستی با همین محدوده ی کم صوتی و نفس کمی که داریم بسوزیم و بسازیم!

✔️ اما در همین گام نخست آموزش #صداسازی بایستی عرض کنم که همه ی این پیش زمینه های ذهنی را باید دور بریزید. مشکل نه در صدای شما بلکه در #ذهن شماست. صدای خودتان را باور کنید. #باور داشته باشید که دستیابی به شش #دانگ صدا، نه تنها جزء آرزوها و محالات نیست بلکه با #تمرین و پیوستگی تلاش و کوشش، طی مدتی یک ساله پیش روی شما خواهد بود. اگر تصور می کنید که جنس صدای شما فقط برای خواندن در محدوده ی صوتی #Bass ساخته شده و شما نمی توانید در #محدوده ی #صوتی #Tenor اجرا داشته باشید سخت در اشتباه هستید. شاید بپرسید چگونه می شود که به اینجا برسیم؟

🚩 در مرحله ی اول بایستی حصارهای ذهنی از پیش آماده شده درباره ی صدایتان را بشکنید و همه را دور بریزید. تا به حال هر چه درباره ی #صداسازی شنیده اید را فعلا گوشه ای نگه دارید تا با هم از ابتدا شروع کنیم و به سمت قله ی #صداسازی پیش برویم. اگر پیش از این به شما گفته شده که بایستی هر روز مثلا #تلاوت قرآن به میزان 20 دقیقه و بیشتر داشته باشید تا یک قاری با صدای مطلوب بشوید، این روش کاملا اشتباه و بی نتیجه است! خواندن بدون اینکه از فنون #خروج_صوت صحیح و اصولی آگاه باشید نه تنها کوچک ترین کمکی به رشد و پرورش صدای شما نمی کند بلکه ممکن است پس از مدتی #حنجره و تارهای صوتی شما دچار آسیب و بیماری و حتی خونریزی های صبح گاهی نیز بشود. پس تصورات پیشین و روش های خاک خورده و بدون فایده را کنار بگذارید تا بدون دردسر با هم ماشین صداسازی را روشن کرده و به سمت قله حرکت کنیم.