سلام

برای خرید بی نظیرترین بسته آموزشی صداسازی در کشور شما با مراجعه به صفحه پرداخت فروشگاه مجازی "Solfege" به راحتی می توانید این بسته را در اختیار داشته باشید.

آدرس فروشگاه مجازی Solfege

https://idpay.ir/solfege/file

تخفیف به مدت محدود برای خرید پستی و خرید کامل بسته آموزشی
http://bayanbox.ir/view/1929531152971888871/Tabligh.gif

توضیحات بیشتر در صفحه "جادوی صداسازی"