از طریق فرم زیر می توانید هر نوع پرسشی را به صورت خصوصی با من (مسعود صفری) در میان بگذارید و پاسخ خود را در کمترین زمان در ایمیل خودتان دریافت کنید. لطفا آدرس ایمیل را به صورت دقیق بنویسید و یا اگر ایمیل ندارید آی دی تلگرام تان را در نظر بنویسید.